Πρόγραμμα της Σχολής

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Σχολής έχει ως εξής:

kripida-sxolis-byzantinis-mousikis-im-kykkou

 

  •   1η Βαθμίδα Κρηπίδα, 4 Ειρμολογικοί ήχοι, Αναστασιματάριον Ι. Πρωτοψάλτου – Ιστορία Μουσικής, Solfez.
  •   2η Βαθμίδα 4 Ειρμολογικοί, 8 Αργοσύντομοι από Αναστασιματάριον Ι. Πρωτοψάλτου – Υμνολογία.
  •   3η Βαθμίδα Ειρμολόγιο, Μαθήματα από Τριώδιο, Μ. Εβδομάδα, Πεντηκοστάριο, Δοξαστάριο – ΤΥΠΙΚΟ.
  •   4η Βαθμίδα Χερουβικά, Κοινωνικά, Τρισάγια, Άξιον Εστίν – Λειτουργική.
  •   5η Βαθμίδα (Πτυχίο) Πολυέλεοι, Αργές Δοξολογίες, Αργά Ιδιόμελα της Μ. Τεσσαρακοστής – Στοιχεία Ορθογραφίας.

Η Σχολή εξέδωσε την Κρηπίδα καθώς και Σημειώσεις για όλα τα θεωρητικά μαθήματα.