Συνέδρια ψαλτικής

Η Σχολή έχει οργανώσει αρκετά συνέδρια ψαλτικής Τέχνης με καλεσμένους εξαίρετους εισηγητές άρχοντες μουσικοδιδασκάλους και άλλους, όπως το Δημήτριο Νεραντζή, Θεόδωρο Βασιλείου, π. Σπυρίδωνα Αντωνίου, Χαράλαμπο Μπούσια (Μέγα Υμνογράφο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας), Γρηγόρη Αναστασίου και έχει εκδώσει τα πρακτικά των Συνεδρίων αυτών το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ι.Μ. Κύκκου.